รวมรายชื่อบริษัทประกันภัยรถยนต์

(1/1)

*Admin*:
บ.กมลสุโกศลประกันภัย จก.                     โทร. 0-2226-2277-88     
                                                        0-2222-8607-9
บ.กรุงไทยพานิชประกันภัย จก.             โทร. 0-2280-5945         
                                                        0-2281-7400   
บ.กรุงเทพประกันภัย จก.(มหาชน)             โทร. 0-2285-8888         
                                                        0-2677-3777
บ.การ์เดียนประกันภัย(ประเทศไทย) จก.     โทร. 0-2679-7600
บ.คิวบีอี ประกันภัย(ประเทศไทย)จก.             โทร. 0-2651-8780
บ.คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย)             โทร. 0-2670-2100    
บ.คุ้มเกล้าประกันภัย จก.(มหาชน)             โทร. 0-2214-0033
                                                        0-2216-2288
บ.เจริญโภคภัณฑ์ประกันภัย จก.             โทร. 0-2638-3030
บ.จรัญประกันภัย จก.(มหาชน)             โทร. 0-2276-1024
บ.ซีจียู ประกันภัย(ไทย) จก.                     โทร. 0-2318-8318
                                                        0-2319-1199
บ.ทิพยประกันภัย จก.(มหาชน)             โทร. 0-2248-0059
บ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จก.(มหาชน)     โทร. 0-2630-9055
                                                        0-2630-9111   
บ.ไทยประสิทธิประกันภัย จก.                     โทร. 0-2236-0035
                                                        0-2236-8635-8
บ.ไทยสมุทรประกันภัย จก.                     โทร. 0-2234-7020
                                                        0-2234-7227
บ.ธนวัฒน์ประกันภัย จก.                     โทร. 0-2237-3870-4
บ.ธนชาติประกันภัย จก.                     โทร. 0-2661-7999
บ.นำสินประกันภัย จก. (มหาชน)             โทร. 0-2911-4567
                                                        0-2911-4488   
บ.นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จก.                      โทร. 0-2245-9803
                                                        0-2245-9811
                                                        0-2245-9980-1
บ.นารายณ์สากลประกันภัย จก.             โทร. 0-2953-1234
บ.นวกิจประกันภัย จก.(มหาชน)             โทร. 0-2636-7900
บ.นิวแฮมพ์เซอร์ อินชัวรันซ์ จก.              โทร. 0-2634-8888
                                                        0-2638-7423
บ.บางกอกสหประกันภัย จก.(มหาชน)     โทร. 0-2238-4111
                                                        0-2233-6920
บ.ประกันภัยศรีเมือง จก.                     โทร. 0-2266-7468-77
บ.ประกันคุ้มภัย จก.(มหาชน)              โทร. 0-2254-7850-9
                                                        0-2254-8490
                                                        0-2254-6860-6
                                                        0-2655-6888
บ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จก.(มหาชน)             โทร. 0-2248-0900
                                                        0-2248-0910
                                                        0-2644-6400
บ.ประกันภัยสากล จก.                     โทร. 0-2658-1919
                                                        0-2254-7861
บ.พาณิชย์การประกันภัย จก.                     โทร. 0-2440-0004
บ.พัชรประกันภัย จก.                             โทร. 0-2658-6058
บ.ไพบูลย์ประกันภัย จก.                     โทร. 0-2246-9635-54
บ. พระนครธนบุรีประกันภัย จก.             โทร. 0-2221-2627
                                                        0-2221-4319
บ.พุทธธรรมประกันภัย จก.                     โทร. 0-2910-7450-69
บ.ไพศาล ประกันภัย จก.                     โทร. 0-2634-8888
บ.เมืองไทยประกันภัย จก.                     โทร. 0-2693-3456
บ.โรยัลแอนด์ซํนอัลลายแอนซ์ประกันภัย จก.     โทร. 0-2207-0266-85
บ.ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จก.                     โทร. 0-2322-3000-49
บ.วชิระธนสินประกันภัย จก.                     โทร. 0-2207-0535
บ.วิริยะประกันภัย จก.                             โทร. 0-2641-3500-80
                                                        0-2223-0996
บ.วิธสินประกันภัย จก.                          โทร.   0-2677-3999
บ.ศรีอยุธยาประกันภัย จก.(มหาชน)             โทร. 0-2263-0335
บ.สยามซิตี้ อินชัวรันส์ จก.                     โทร. 0-2267-1110
                                                        0-2267-1010
บ.สัมพันธ์ประกันภัย จก.                     โทร. 0-2913-2111
บ.สินทรัพย์ประกันภัย จก.                     โทร. 0-2541-5050
                                                        0-2541-5180
บ.สามัคคีประกันภัย จก.(มหาชน)             โทร. 0-2955-0100-29
บ.สินมั่นคงประกันภัย จก.(มหาชน)             โทร. 0-2379-3140
                                                        0-2379-3136
บ.ส่งเสริมประกันภัย จก.                     โทร. 0-2235-2510-9
บ.สหมงคลประกันภัย จก.                      โทร. 0-2223-2015
                                                        0-2223-2019
                                                        0-2221-4373
บ.สหวัฒนาประกันภัย จก.                     โทร. 0-2662-7000-9
บ.แอ็กซ่าประกันภัย จก.(มหาชน)             โทร. 0-2285-6385
                                                        0-2285-6376-81
บ.แอ๊ดวานซ์ อินชัวรันส์ จก.                     โทร. 02-648-3713
บ.เอราวัณประกันภัย จก.                     โทร. 0-2224-0056
                                                        0-2226-6270-6
บ. อาคเนย์ประกันภัย จก.                     โทร. 0-2631-1311   
บ.เอ็กซ์เปอร์ตประกันภัย จก.                     โทร. 0-2274-9794-6
                                                        0-2277-1972
บ.เอเชียสากลประกันภัย จก.                      โทร. 0-2221-0181-2
                                                        0-2223-2020-1
                                                        0-2622-4020-24
                                                        0-2222-4445
บ.โอสถสภาประกันภัย จก.                     โทร. 0-2732-3671-4
บ. อินชัวร์โบรกเกอร์ จก.                       โทร. 0-2702-9000
บ.อินทรประกันภัย จก.(มหาชน)             โทร. 0-2247-9261
                                                        0-2247-6570
อู่วิชัยยนต์                                     โทร. 0-2322-6137-8
คิงส์โบรกเกอร์ จำกัด                            โทร.   0-2915-3105-6
                                                        0-2719-4327
                                                        0-2375-2059
บ.ซันน์ประกันภัย(ประเทศไทย) จก.             โทร. 0-2231-2640
บ.ไทยศรีซูริคประกันภัย จก.                     โทร. 0-2439-4800
                                                        0-2439-7505
บ.เทเวศน์ประกันภัย จก.(มหาชน)             โทร. 0-2280-0985-96
บ.ไทยพาณิชย์ประกันภัย จก.(มหาชน)     โทร. 0-2638-0100-33
                                                        0-2236-5987-9
บ.ไทยเจริญประกันภัย จก.(มหาชน)             โทร. 0-2237-7700
บ.ไทยประกันภัย จก.(มหาชน)             โทร. 0-2652-2880
บ.ไทยพัฒนาประกันภัย จก.                     โทร. 0-2235-0300-9
                                                        0-2235-7881-2                                             

insurance2thddt:
รับทราบๆๆ

redgun13:
ขอบคุณมากครับข้อมูลที่นำมาลงไว้ให้ กำลังหาที่จะทำอยู่พอดีครับ 8)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ